Przetwórstwo owoców i warzyw

Zdrowa żywność

Polskie rolnictwo i sadownictwo od dawna są ważną częścią gospodarki krajowej. Albowiem Polacy i obywatele Unii Europejskiej są zwolennikami wszelkiego rodzaju przetworów z owoców i warzyw. Na terenie całego kraju działa wiele firm zajmujących się przetwórstwem.

Sektor przetwórstwa owoców i warzyw

Polska jest znanym w Europie producentem przetworów owocowo-warzywnych. Wiele produktów z tej branży cieszy się uznaniem konsumentów w kraju, jak i za granicą. Sektor ten charakteryzuje rosnący eksport. Naturalnym efektem takiej sytuacji jest powstawanie wielu nowych firm, których profilem działalności jest produkcja przetworów. Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego cieszy się dużą popularnością, a zajmuje się produkcją soków, napojów przecierowych oraz nektarów. Kolejnymi produktami są także powidła, dżemy, ćwikły, czy warzywa w puszkach. Zakłady te często zlokalizowane są w pobliżu dużych miast. Takie umiejscowienie pozwala na łatwy i szybki dostęp do bazy surowcowej. Obecnie firmy posiadają dużą wiedzę dotyczącą specyfiki, jak przygotowywać produkty do krótkotrwałego i długotrwałego transportu, co sprawia, iż powiększa się rynek konsumencki. Produkty pochodzące z polskiego sektora przetwórstwa charakteryzuje wysoka jakość oraz niezwykłe walory smakowe.

Zalety budowy przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa

Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego opiera się głównie na pracy ludzkiej. W takim przedsiębiorstwie niezbędne jest zatrudnienie sporej liczby osób. Zlokalizowanie zakładów w okolicach podmiejskich stwarza nowe miejsca pracy dla osób mieszkających w sporej odległości od dużych miast, wpływa to na wzrost aktywizacji społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwa o takim profilu skupują również owoce i warzywa od okolicznych rolników, a także sadowników. Pozwalają tym samym na rozwój tej gałęzi rolnictwa. Dzięki łatwemu dostępowi do najwyższej jakości surowców, produkty finalne doceniane są na całym świecie. Rynek zbytu na przetwory owocowo warzywne, jakimi są soki, nektary, napoje przecierowe, dżemy, czy powidła.

Polski sektor przetwórstwa owoców i warzyw ciągle się rozwija. Jest to możliwe dzięki licznym dotacjom unijnym. Otwarcie granic i łatwy transport towarów sprawiły, iż produkty polskiego pochodzenia są znane na całym świecie i cieszą się ogromną popularnością. Ciągle zwiększa się asortyment dostępnych produktów, a technologia produkcji jest coraz bardziej zaawansowana.